Friday, 02/12/2022 - 19:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

 

Biểu mẫu 05

Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 

 
 

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2022 - 2023

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Điều kiện tuyển sinh.

Đúng độ tuổi, đạt chuẩn KT

Đúng độ tuổi, đạt chuẩn KT

Đúng độ tuổi, đạt chuẩn KT

Đúng độ tuổi, đạt chuẩn KT

Đúng độ tuổi, đạt chuẩn KT

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữ cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh.

 

 

Thường xuyên, tích cực

 

 

Thường xuyên, tích cực

 

 

Thường xuyên, tích cực

 

 

Thường xuyên, tích cực

 

 

Thường xuyên, tích cực

 

 

 

 

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dụ cam kết phục vụ học sinh( như các phòng phục vụ học tập,thiết bị day học,tin học).

Đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia

Đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia

Đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia

Đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia

Đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia

 

 

 

  V

Các  hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinhowr cơ sở giáo dục

Đảm bảo có chất lượng thư viện, H ĐTT….

Đảm bảo có chất lượng thư viện, H ĐTT….

Đảm bảo có chất lượng thư viện, H ĐTT….

Đảm bảo có chất lượng thư viện, H ĐTT….

Đảm bảo có chất lượng thư viện, H ĐTT….

 

 

VI

Độị ngũ giáo viên, cán bộ quản lí phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học

nghề nghiệp GV tiểu học

nghề nghiệp GV tiểu học

nghề nghiệp GV tiểu học

nghề nghiệp GV tiểu học

 

 

 

 

 

VII

 

 

Kết quả đạo đức, học tập sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

100% đạt về kiến thức kỹ năng và hoàn

thành môn học

 

 

- SK tôt

100% đạt về kiến thức kỹ năng và hoàn

thành môn học

 

 

- SK tôt

100% đạt về kiến thức kỹ năng và hoàn

thành môn học

 

 

- SK tôt

100% đạt về kiến thức kỹ năng và hoàn

thành môn học

 

 

- SK tôt

100% đạt về kiến thức kỹ năng và hoàn

thành môn học

 

 

- SK tôt

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

 

Tốt

                                                                        Hòa Thạch, ngày 31 tháng 8 năm 2022

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                                      

                                                                                           Bùi Thế Phương

Tác giả: Trường Tiểu học Hoà Thạch B
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086