Friday, 02/12/2022 - 20:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022-2023

 

Biểu mẫu 08

Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI

  TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 
 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2022-2023

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

45

 

 

24

12

7

2

25

8

5

12

24

1

 

I

Giáo viên

36

 

 

21

11

4

 

25

7

4

12

20

1

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

8

 

 

6

1

1

 

5

2

1

2

6

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

2

 

 

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

 

3

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

4

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

5

Mĩ thuật

2

 

 

1

 

1

 

2

 

 

 

2

 

 

6

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

1

1

 

2

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

III

Nhân viên

7

 

 

1

1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên bảo vệ

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

10

Nhân viên phục vụ

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Hòa Thạch, ngày 31 tháng 8 năm 2022

                                                                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                                                                    Bùi Thế Phương

Tác giả: Trường Tiểu học Hoà Thạch B
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086