Friday, 02/12/2022 - 20:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục cuối năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục cuối năm học 2021-2022

 

Biểu mẫu 06

Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI

   TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 
 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục cuối năm học 2021-2022

 

          

S

TT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

833

147

176

160

190

160

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

833

147

176

160

190

160

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

833

147

176

160

190

160

A

Số học sinh chia theo năng lực

 

 

 

 

 

 

1

Tự phục vụ, tự quản

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

511

61,3%

98

66,7%

122

69,3%

98

61,3%

97

51,1%

96

60%

 

Đạt

322

38,7%

49

33,3%

54

30,7%

62

38,7%

93

48,9%

64

40%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

2

Hợp tác

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

509

61,1%

97

66%

122

69,3%

96

60%

97

51,1%

97

60,6%

 

Đạt

324

38,9%

50

34%

54

30,7%

64

40%

93

48,9%

63

39,4%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

3

Tự học và giải quyết vấn đề

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

518

62,2%

97

66%

144

64,8%

89

55,6%

96

50,5%

92

57,7%

 

Đạt

315

37,8%

50

34%

62

35,2%

71

44,4%

94

49,5%

68

42,3%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

 

*Năng lực đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ

323

147

176

 

 

 

 

Tốt

221

68,42%

97

67,3%

124

70,5%

 

 

 

 

Đạt

98

30,97%

48

32,7%

50

38,4%

 

 

 

 

Cần cố gắng

2

0,61%

0

0%

2

1,1%

 

 

 

 

Tính toán

323

147

176

 

 

 

 

Tốt

220

68,1%

99

67,3%

121

68,7%

 

 

 

 

Đạt

103

31,9%

48

32,7%

55

31,3%

 

 

 

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

 

 

 

 

Thẩm mĩ

323

147

176

 

 

 

 

Tốt

230

71,2%

101

68,7%

129

73,7%

 

 

 

 

Đạt

93

28,8%

46

31,3%

47

26,3%

 

 

 

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

 

 

 

 

Thể chất

323

147

176

 

 

 

 

Tốt

235

72,6%

99

67,3%

136

77,3%

 

 

 

 

Đạt

88

27,4%

48

32,7%

40

22,7%

 

 

 

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

 

 

 

 

II. Phẩm chất chủ yếu

 

 

 

 

 

 

 

Yêu nước(Chăm học, chăm làm)

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

533

64,1%

118

80,3%

141

80,1%

88

55%

93

48,9%

94

58,8%

 

Đạt

299

35,9%

29

19,7%

35

19,9%

72

45%

97

51,1%

66

41,2%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

 

Nhân ái(Tự tin trách nhiệm)

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

553

66,4%

113

76,9%

144

81,8%

101

63,1%

97

51,1%

98

61,3%

 

Đạt

280

33,6%

34

23,1%

32

18,2%

59

36,9%

93

48,9%

62

38,7%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

 

Chăm chỉ(Trung thực, kỷ luật)

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

524

63%

93

63,3%

126

71,6%

110

68,8%

101

53,3%

94

58,8%

 

Đạt

309

37%

54

36,7%

50

28,4%

50

31,2%

89

46,7%

66

41,2%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

 

Trung thực(Đoàn kết yêu thương)

833

147

176

160

190

160

 

Tốt

584

70,1%

113

76,9%

132

75%

114

71,3%

124

65,3%

101

63,1%

 

Đạt

249

29,9%

34

23,1%

44

25%

46

28,7%

66

34,7%

59

36,9%

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

 

Trách nhiệm

323

147

176

 

 

 

 

Tốt

227

70,3%

99

67,3%

128

72,7%

 

 

 

 

Đạt

96

29,7%

48

32,7%

48

27,3%

 

 

 

 

Cần cố gắng

0

0%

0

0%

0

0%

 

 

 

 

*Năng lực chung

833

147

176

160

190

160

 

Tự chủ và tự học

(Tự phục vụ, tự quản)

 

 

 

 

 

 

 

Tốt

511

61,3%

98

66,7%

122

69,3%

98

61,3%

97

51,1%

96

60%

 

Đạt

320

38,46%

49

33,3%

52

29,6%

62

38,7%

93

48,9%

64

40%

 

Cần cố gắng

2

0,24%

0

0%

2

1,1%

0

0%

0

0%

0

0%

 

Giao tiếp và hợp tác (Hợp tác)

 

 

 

 

 

 

 

Tốt

509

61,1%

97

66%

122

69,3%

96

60%

97

51,1%

97

60,6%

 

Đạt

324

38,9%

50

34%

54

30,7%

64

40%

93

48,9%

63

39,4%

VI.

 Kết quả học tập

 

 

 

 

 

 

1.

Tiếng Việt

833

 

147

 

176

 

160

 

190

 

160

 

 

Hoàn thành tốt

455

54,6%

91

61,9%

112

63,64%

79

49,38%

88

46,32%

85

53,13%

 

Hoàn thành

377

45,16%

55

37,42%

63

35,8%

81

50,62%

102

53,68%

75

46,87%

 

Chưa hoàn thành

2

0,24%

1

0,68%

1

0,56%

0

0%

0

0%

0

0%

2.

Toán

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

502

60,3%

103

70,07%

135

76,7%

81

50,63%

89

46,84%

94

58,75%

 

Hoàn thành

329

39,46%

43

29,25%

40

22,73%

79

49,37%

101

53,16%

66

41,25%

 

Chưa hoàn thành

2

0,24%

1

0,68%

1

0,57%

0

0%

0

0%

0

0%

3.

 Đạo đức

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

503

63,4%

101

68,71%

120

68,18%

84

52,5%

 

110

57,89%

88

55%

 

Hoàn thành

330

36,6%

46

31,29%

56

31,82%

76

47,5 %

80

42,11%

72

45%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

4.

Tự nhiên và Xã hội

(Khoa học)

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

503

63,4%

97

65,99%

122

69,32%

84

52,5%

 

106

55,79%

94

58,75%

 

Hoàn thành

330

36,6%

50

34,01%

54

30,68%

76

47,5 %

84

44,21%

66

41,25%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

5.

Lịch sử, địa lý

350

 

 

 

190

160

 

Hoàn thành tốt

170

48,6%

 

 

 

90

47,37%

80

50%

 

Hoàn thành

180

51,4%

 

 

 

100

52,63%

80

50%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

 

 

 

0

0%

0

0%

6.

Nghệ thuật (Âm nhạc)

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

464

55,7%

90

61,22%

107

60,8%

78

48,75%

106

55,79%

83

51,88%

 

Hoàn thành

369

44,3%

57

38,78%

69

39,2%

82

51,25%

84

44,21%

77

48,12%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

7.

Nghệ thuật (Mĩ thuật)

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

444

53,3%

98

66,67%

95

53,98%

77

48,13%

92

48,44%

82

51,25%

 

Hoàn thành

389

46,7%

49

33,33%

81

46,02%

83

51,47%

98

51,56%

78

48,75%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

8.

 Hoạt động trải nghiệm (Thủ công – kỹ thuật)

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

491

58,9%

 

100

68,03%

120

68,18%

82

51,25%

106

55,79%

83

51,88%

 

Hoàn thành

342

41,1%

47

31,97%

56

31,82%

78

48,75%

84

44,21%

77

48,12%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

 

0

0%

0

0%

9.

 Giáo dục thể chất

833

147

176

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

454

54,5%

97

65,99%

115

65,34%

74

46,25%

105

55,26%

63

39,38%

 

Hoàn thành

379

45,5%

50

34,01%

61

34,66%

86

53,75%

85

44,74%

96

60,62%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

10.

Ngoại ngữ

510

 

 

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

198

38,6%

 

 

75

46,88%

67

35,26%

55

34,38%

 

Hoàn thành

312

61,4%

 

 

85

53,12%

123

64,74%

105

65,62%

 

Chưa hoàn thành

 

 

 

0

0%

0

0%

0

0%

11.

Tiếng dân tộc(Tin học)

510

 

 

160

190

160

 

Hoàn thành tốt

264

51,76%

 

 

83

51,88%

103

54,21%

78

48,75%

 

Hoàn thành

246

48,24%

 

 

77

48,12%

87

45,79%

82

51,25%

 

Chưa hoàn thành

0

0%

 

 

0

0%

0

0%

0

0%

                                              

                                                                        Hòa Thạch, ngày 31 tháng 8   năm 2022

                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

         (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

       Bùi Thế Phương

   

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tác giả: Trường Tiểu học Hoà Thạch B
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086