Friday, 02/12/2022 - 20:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

KẾ HOACH Vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới

 

UBND HUYỆN QUÔC OAI

TRƯỜNG TH HOÀ THẠCH B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:60/KH-THHTB      

                                                                                                    Hoà Thạch, ngày 07  tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOACH

Vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới

 
  

 

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới;

Căn cứ công văn số 309/UBND-GD&ĐT ngày 06/02/2022 của UBND huyện Quốc Oai về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 trên địa bàn huyện đi học trở lại trường học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19;

Trường Tiểu học Hòa Thạch B  xây dựng kế hoạch vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

- Tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn khi đón học sinh trở lại trường.

- Đủ các trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch bệnh khi tham gia chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV), học sinh, cha mẹ học sinh; biến mỗi cá nhân thành một chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

2. Nội dung thực hiện

2.1 Đảm bảo về vật tư, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường

- Đảm bảo đủ nước sát khuẩn tay nhanh, xà phòng, nước sát khuẩn thông thường, khẩu trang cụ thể:

1. Nước sát khuẩn tay nhanh: 60 lít

2. Xà phòng rửa tay: 200 bánh

3. Nước sát khuẩn thông thường: 10 lít

4. Khẩu trang y tế: 300 cái

- Đảm bảo đủ số lượng Cloramin B phục vụ công tác phun khử khuẩn.

5. Hóa chất khử khuẩn:  20 kg - Calcinum Hypochlorite 70%

- Bình phun

6. Bình phun tay/phun dạng sương: 01 Bình

- Dụng cụ cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, cây trang trí; dụng cụ vệ sinh.

7. Chổi lau: 25 cái

8. Khăn lau: 100 cái

9. Xô đựng hóa chất khử khuẩn: 25 cái

10. Găng tay cao su: 50 cái

11. Chổi chít: 25 cái

2.1 Thời gian vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn

- Tổng vệ sinh, khử khuẩn: Ngày 08/02/2022

- Hàng ngày thực hiện vệ sinh khuôn viên trong, ngoài nhà trường.

- Lau dọn  nhà vệ sinh, bồn rủa tay 2 lần/ 1 ngày

2.3 Quy trình vệ sinh, phun khử khuẩn

- Vệ sinh:

+ Tiến hành vệ sinh trong, ngoài khuôn viên trường học hàng ngày: Hàng ngày tiến hành quét dọn trường lớp, các khu lân cận thuộc khuôn viên nhà trường, các khu nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ.

+ Cắt tỉa cây xanh, cây trang trí đảm bảo mỹ quan, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Lau khử khuẩn

+ Công tác khử khuẩn được thực hiện như sau: Hòa tan Calcinum Hypochlorite 70% vào nước theo hàm lượng 72gam/10lít nước (theo quy định). Tiến hành lau bề mặt có nguy cơ tiếp xúc như nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật và khu vệ sinh; các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can… (để khô tự nhiên).

. Khử khuẩn: Công tắc điện, núm quạt, bàn phím máy tính…: Bằng Cồn 700 (để khô tự nhiên).

2.4 Thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn:

- Huy động CBGV, NV, và phụ huynh nhà trường thực hiện vệ sinh, lau khử khuẩn, cắt tỉa cây xanh, cây trang trí đảm bảo giãn cách và thông điệp 5K đảm bảo an toàn lao động.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban Giám hiệu

- Xây dựng quy trình công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khuôn viên trường, lớp khi đón học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

- Đảm bảo các điều kiện về vật tư, trang thiết bị để thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường.

- Chỉ đạo CBGV, NV, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

3.2. Nhân viên Y tế

- Tham mưu Ban Giám hiệu đảm bảo vật tư, trang thiết bị Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 cụ thể:

 1. Nước sát khuẩn tay nhanh: 60 lít

2. Xà phòng rửa tay: 200 bánh

3. Nước sát khuẩn thông thường: 10 lít

4. Khẩu trang y tế: 300 cái

- Đảm bảo đủ số lượng Cloramin B phục vụ công tác phun khử khuẩn.

5. Hóa chất khử khuẩn:  20 kg - Calcinum Hypochlorite 70%

- Bình phun

6. Bình phun tay/phun dạng sương: 01 Bình

- Dụng cụ cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, cây trang trí; dụng cụ vệ sinh.

7. Chổi lau: 25 cái

8. Khăn lau: 100 cái

9. Xô đựng hóa chất khử khuẩn: 25 cái

10. Găng tay cao su: 50 cái

11. Chổi chít: 25 cái

12. Chổi xương: 5 Cái

             - Tham mưu xây dựng quy trình công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khuôn viên trường, lớp khi đón học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới cụ thể:

             + Thực hiện tổng vệ sinh, lau bề mặt: Ngày 08/02/2022 toàn thể CB,GV,NV, Phụ huynh các lớp tiến hành lau toàn bộ mặt bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nền nhà (bằng dung dịch clominb) mở cửa phòng thông thoáng.

3.2. Giáo viên

- Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hướng dẫn học sinh đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi trở lại trường học.

3.3. Học sinh, cha mẹ học sinh: Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3.4. Phối hợp Trạm Y tế xã Hòa Thạch: Nhà trường phối hợp thực hiện phun khử khuẩn khuôn viên trường đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trên đây là kế hoạch vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới, của Trường Tiểu học Hòa Thạch B, Yêu cầu CBGV, NN, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện (để b/c);

- UBND xã (để b/c);

- Trạm Y tế xã (để phối hợp)

- CBGV, NV nhà trường (để t/h);

- Lưu: VT.                                                     

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Bùi Thế Phương

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 19
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 11.086