Wednesday, 29/11/2023 - 18:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

kế hoạch thi đại sứ văn hóa đọc

UBND HUYỆN QUỐC OAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA THẠCH B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

S :         /KH-THHTB

 

        Hòa Thạch, ngày 4 tháng 5  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

 

          - Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 208/KHLT-SVHTT-STTT-SGDĐT-TĐHN ngày 14/4/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thành Đoàn Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

          - Thực hiện kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 04/5/2022 về việc tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

Trường Tiểu học Hòa Thạch B xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và tham gia Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cuộc thi là hoạt động dành cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường nhằm mục đích khơi dậy đam mê đọc sách và khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

- Thông qua cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

- Thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nhiệt tình, tạo được sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

- 100% học sinh các lớp và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị tham gia.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc - Chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”.

1.1. Đối tượng dự thi: Học sinh trường Tiểu học Hòa Thạch B(khuyến khích toàn trường tham gia, bắt buộc đối với khối 3,4, 5).

1.2.Thời gian: Từ 05/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

1.3. Nội dung: Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1

Câu 1: Chia sẻ cảm nhận của em về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng em tới lối sống tích cực, có ý thức xây dựng môi trường sống văn hóa, lành mạnh, có trách nhiệm xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng?(Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện và kết quả đạt được.

Đề 2

Câu 1. Em hãy sáng tác một tác phẩm văn học (truyện ngắn, thơ, kịch) hoặc một tác phẩm hội họa (tranh vẽ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách, thông qua đó khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu với Tổ quốc.

Câu 2: Em hãy xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân hoặc cộng đồng? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện và kết quả đạt được.

1.4.Yêu cầu về bài dự thi

- Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng tiếng Việt được viết tay hoặc đánh máy không quá 5.000 từ.

- Đối với các tác phẩm hội họa (tranh vẽ): Được thể hiện trên giấy không dòng kẻ; phải có phần thuyết minh ý tưởng (độ dài thuyết minh không quá 1.000 từ).

- Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh, chưa gửi đăng hoặc dự thi ở cuộc thi khác. Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ.

- Thống nhất thí sinh làm trên khổ giấy A4, ngoài phần trình bày bằng chữ viết thí sinh có thể vẽ hình ảnh minh họa, thí sinh ghi đầy đủ thông tin dự thi theo mẫu (bên dưới), đóng bìa bài dự thi, ngoài bìa thể hiện rõ thông tin của thí sinh dự thi.

2. Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến - Chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”

- Cuộc thi dành cho học sinh các khối lớp (Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia).

- Nhà trường sẽ sử dụng kết quả của cuộc thi Giới thiệu sách chào mừng ngày Sách Việt Nam (Chọn 5 giải Nhất gửi tham gia dự thi cấp huyện). Các lớp đạt giải Nhất điều chỉnh video theo hướng dẫn đính kèm và gửi video dự thi trực tiếp cho ban tổ chức cho theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận bài:

+ Qua đường bưu điện: Sở Văn hóa và Thể thao (qua Thư viện Hà Nội – 47 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngoài phong bì ghi rõ “Bài dự thi Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022”. Thông tin thí sinh dự thi, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

+ Qua email: tvhnphongtrao@gmail.com

- Thời gian nhận bài: Từ 15/5/2022 đến ngày 15/7/2022.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy trình thực hiện:

- Thư viện lên kế hoạch, trình BHG duyệt và phát động đến toàn trường tham gia.

- Ban Giám hiệu ra quyết định thành lập ban giám khảo. Ban giám khảo lựa chọn bài thi và xếp giải.

- Giáo viên chủ nhiệm triển khai nội dung cuộc thi tới học sinh của đơn vị lớp và chọn 5 bài tiêu biểu của lớp mình, gửi bản cứng về cho đồng chí Vân – Nhân viên Thư viện trước ngày 30/5/2022.

- Ban giám khảo lựa chọn và gửi bài thi về Phòng giáo dục trước ngày 5/6/2022.

- Đồng chí Vân báo cáo kết quả của cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022.

2. Các quy định chung:

* Đối với bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc:

- Khuyến khích học sinh toàn trường tham gia dự thi, bắt buộc đối với học sinh khối 3, 4, khối 5. Mỗi lớp chọn 5 bài dự thi chất lượng để nộp về nhà trường và nhà trường gửi dự thi cấp huyện.(Các lớp gửi bài cho đồng chí Vân trước 30/5/2022).

* Đối với bài dự thi giới thiệu sách trực tuyến:

- Nội dung sách giới thiệu phải đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, không vi phạm bản quyền.

- Bài dự thi trình bày bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Độ dài không quá 7 phút

- Bài dự thi gửi về BTC cần ghi đầy đủ thông tin: Họ tên học sinh, lớp.

- Thời gian nộp bài đúng quy định.

(Thể lệ cuộc thi sẽ gửi kèm theo kế hoạch này).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 của trường Tiểu học Hòa Thạch B. Đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, báo ngay về nhà trường để kịp thời giải quyết.

 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT(để báo cáo)

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);

- Thư viện, TPT (để thực hiện);                               

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                 Bùi Thế Phương

 

 

 

 

 

 

 

MẪU 1

MÃ BÀI DỰ THI

(do Ban tổ chức ghi)

 

 

 

THÔNG TIN DỰ THI

CUỘC THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC THỦ ĐÔ - NĂM 2022”

 

  1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên: ...........................................................................................................................................................................................

Ngày sinh: ..........................................................................................................................................................................................

Lớp: ...........................................................................................................................................................................................................

Trường: .................................................................................................................................................................................................

Số điện thoại cá nhân (nếu có): ..................................................................................................................................

  1. Thông tin trường

Địa chỉ: ..................................................................................................................................................................................................

Điện thoại: .........................................................................................................................................................................................

Email: ......................................................................................................................................................................................................

  1. Thông tin gia đình

Họ và tên bố : ....................................................................          Nghề nghiệp: ......................................................

Số điện thoại: ...................................................................                Email: ........................................................................

Họ và tên mẹ: ..................................................................          Nghề nghiệp: ......................................................

Số điện thoại: ..................................................................                Email: ........................................................................

Địa chỉ gia đình: ..........................................................................................................................................................................

 

BỐ/MẸ THÍ SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 263
Tác giả: Trường Tiểu học Hoà Thạch B
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 142
Năm 2023 : 2.090