Wednesday, 29/11/2023 - 18:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH HOÀ THẠCH B

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TRỰC TUYẾN GIỮA KÌ II

         UBND HUYỆN QUỐC OAI

    TRƯỜNG TH HOÀ THẠCH B

       

 

              Số:     /KH-THHTB

                 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

 

 

            Hoà Thạch, ngày 26 tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra định kì Giữa học kì II cho học sinh lớp 4; 5 qua mạng internet

Năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá học sinh Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3328/SGDĐT-GDPT ngày 21/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phố thông cấp tiêu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022 của nhà trường;

Thực hiện  Công văn  số 323/ PGDĐT ngày 02/11/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Hoà Thạch B xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì GHK II năm học 2021 - 2022 qua mạng internet cho học sinh lớp 4;5 các môn học Toán, Tiếng Việt như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- KTGHKII bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch và hoàn thành kế hoạch chương trình đúng quy định.

- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng ở môn Toán, Tiếng Việt với học sinh lớp 4;5. Từ đó, giúp giáo viên rà soát, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện  của từng học sinh ở thời điểm giữa kỳ II, xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của HS theo chuẩn kiến thức kĩ năng yêu cầu cần đạt của các môn học Toán, Tiếng Việt.

- Hỗ trợ việc đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch covid 19; đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh khối lớp 4,5; Từ đó, nhà trường có biện pháp thúc đẩy chuyên môn, đề ra hướng chỉ đạo tới khối lớp 4,5; trong thời tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Việc KTĐK GHK II thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại VBHN 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016.

- Kết quả KTĐK GHK II của học sinh được thông báo tới học sinh, phụ huynh học sinh, gia đình của học sinh và lưu giữ theo đúng quy định.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, quy trình thực hiện GHK II trực tuyến; phổ biến cụ thể, chi tiết, rõ ràng về nội dung, cách thức thực hiện, các quy định KTĐK trực tuyến tới học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong suốt quá trình thực hiện.

- Học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về KT GHK II qua internet trong suốt quá trình thực hiện các bài kiểm tra.

II. NỘI DUNG:

1. Phần mềm ứng dụng: Zoom cloud meeting, Azota, Zalo

2. Hình thức tổ chức, thời gian, lịch thực hiện các bài KTĐK:

2.1. Hình thức tổ chức:

- Giáo viên coi kiểm tra qua phần mềm Zoom cloud meeting, học sinh nộp bài qua zalo gửi vào phần mềm Azota để  giáo viên chấm chữa.

- Tổ chức kiểm tra theo từng lớp.

- 01 giáo viên quản lý 01 phòng zoom kiểm tra.

2.1. Thời gian thực hiện các bài KTĐK:

* Môn TV:

- Kiểm tra đọc: GVCN thực hiện kiểm tra, lấy điểm trong các tiết ôn tập môn Tiếng Việt theo chương trình môn học ở tuần 28.

- Kiểm tra đọc hiểu:                            35 phút

- Chính tả (nghe đọc) + Tập làm văn: 55 phút

* Môn Toán:                                      40 phút

          2.3. Lịch thực hiện KTĐK:

 

Khối

THỜI GIAN

MÔN

Thứ

Ngày

Giờ kiểm tra

4 ; 5

Thứ năm

31/3/2022

7h30- 8h10’

Toán

8h30 – 10h

Tiếng Việt

3. Giới hạn chương trình, nội dung, cấu trúc đề KTĐK trực tuyến.

          3.1. Giới hạn chương trình, nội dung đề kiểm tra:

- Nội dung kiến thức theo chương trình lớp học các môn Toán, Tiếng Việt, không kiểm tra những nội dung dạy học đã được điều chỉnh và giảm tải theo Công văn số 3696/BGDĐT-GDPT ngày 10/9/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phố thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

- Đề KTĐK được thiết kế theo 4 mức độ phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức (quy định tại khoản c, mục 2 điều 10 văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 về Quy định đánh giá học sinh tiểu học) như sau:

+ Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

+ Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

+ Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

+ Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

- Bài kiểm tra cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm thập phân.

3.2. Cấu trúc đề kiểm tra:

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Toán gồm hai phần: Trắc nghiệm và tự luận

- Cấu trúc đề kiểm tra môn Tiếng Việt:

+ Kiểm tra đọc hiểu: Trắc nghiệm.

+ Kiểm tra viết gồm chính tả và tập làm văn (hoặc bài tập): Tự luận

+ Biểu điểm như sau:  Lớp 4;5:

               Đọc:                           3 điểm;        Đọc hiểu:              7 điểm

              Viết:        Chính tả:     2 điểm;        Tập làm văn:         8 điểm

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:

- Giáo viên được phân công coi kiểm tra mở phòng Zoom trước 15 phút cho học sinh vào phòng thi và điểm danh.

- Học sinh vào phòng zoom trước 10 phút so với giờ kiểm tra. Tại phòng zoom, học sinh  phải bật camera quay toàn cảnh vị trí ngồi làm bài của mình và bật micro trong suốt quá trình làm bài.

- Ban Giám hiệu (BGH) và các giám sát viên sẽ kiểm tra các phòng kiểm tra trong suốt quá trình học sinh làm bài KTĐK

- BGH chuyển đề KTĐK tới giáo viên tại các phòng zoom trước giờ kiểm tra 15 phút.

- Đến giờ làm bài, giáo viên coi kiểm tra chia sẻ đề bài trên màn hình để học sinh đọc đề và làm bài ra giấy kiểm tra. Trong quá trình làm bài, học sinh không được mở các phần mềm khác và tài liệu (SGK, vở, …) , chỉ được sử dụng giấy kiểm tra, nháp trắng. Với phần bài bài tập trắc nghiệm, học sinh ghi số thứ tự của bài và ghi đáp án được lựa chọn theo kí hiệu (1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 – D, … hoặc làm theo yêu cầu) ngay bên cạnh. Với phần bài tập tự luận, học sinh trình bày đầy đủ bài làm của mình. Học sinh không được rời khỏi vị trí trong suốt thời gian làm bài .

- Trong quá trình học sinh làm bài KTĐK,  giáo viên được phân công  giám sát các hoạt động của học sinh và lưu lại toàn bộ các hoạt động trong khi kiểm tra dưới dạng video và có biên bản ghi lại các trường hợp bất thường trong giờ học sinh làm bài .

- Khi hết thời gian làm bài, giáo viên coi kiểm tra báo hiệu hết giờ làm bài tới học sinh và tiến hành thu bài KTĐK như sau:

+ Học sinh chụp ảnh bài làm của mình (nếu tự học sinh làm được) hoặc phụ huynh học sinh hỗ trợ chụp ảnh bài làm của con tại thời điểm thu bài, người chụp ảnh cần thao tác trước sự chứng kiến của giáo viên coi kiểm tra (không ra ngoài tầm quan sát của camera) rồi nộp bài làm vào phần mềm azota (theo link azota được GVCN gửi tới PHHS qua nhóm zalo lớp), nộp bài muộn nhất là 5 phút sau khi đã kết thúc giờ kiểm tra.

+ Nếu học sinh không tự chụp được ảnh và gửi, không có phụ huynh học sinh hỗ trợ à Giáo viên coi kiểm tra hướng dẫn học sinh để bài làm của mình trước camera của máy tính hoặc điện thoại học sinh đang được sử dụng, giáo viên chụp bài làm của học sinh qua màn hình. Trong trường hợp  này, ảnh chụp phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của đường truyền, chất lượng của phương tiện được sử dụng của giáo viên và học sinh à Giáo viên dặn học sinh lưu giữ cẩn thận bài kiểm tra tại nhà, tuyệt đối không viết thêm hoặc chỉnh sửa bất cứ một nội dung nào trên bài kiểm tra. Phụ huynh học sinh sẽ chụp lại bài kiểm tra của con khi có mặt tại nhà và gửi ảnh bài làm vào zalo của số điện thoại đã được cung cấp trên nhóm zalo của lớp, muộn nhất là trước 20h00 của ngày kiểm tra. Giáo viên coi sẽ đối chiếu với ảnh chụp tại thời điểm thu bài để xác minh.

+ Giáo viên phỏng vấn nhanh học sinh về tình hình giờ thi, cho học sinh xác nhận giờ thi có sự cố gì không hoặc đã diễn ra suôn sẻ và vẫn tiếp tục được ghi lại cùng với quá trình của buổi kiểm tra. Đây sẽ là căn cứ để nhà trường xử lí các trường hợp phát sinh nếu có.

+ Sau khi hoàn tất, học sinh được phép rời khỏi phòng thi; giáo viên coi kiểm tra đóng phòng zoom, kết thúc thời gian kiểm tra.

- Tất cả các trường hợp gặp sự cố về đường truyền và không đủ điều kiện tham dự KTĐK sẽ được nhà trường hỗ trợ làm bài kiểm tra bổ sung ngay trong buổi chiều  hoặc sáng ngày hôm sau (nếu kiểm tra vào buổi chiều).

IV. NỘI QUY PHÒNG ZOOM KTĐK TRỰC TUYẾN:

1. Đối với giáo viên coi kiểm tra:

- Nhận phân công của BGH; mở phòng zoom trước 15 phút so với thời gian kiểm tra; đón học sinh vào phòng, kiểm diện học sinh, yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác kiểm tra lại micro, camera trên phương tiện học tập của học sinh; nhắc học sinh ghi đầy đủ họ tên, lớp, số trang (ghi trên dòng đầu tiên của mỗi trang ); nhắc lại các quy định học sinh, phụ huynh học sinh cần thực hiện trong phòng zoom KTĐK.

- Chia sẻ màn hình nội dung các đề KTĐK đúng thời gian quy định

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của học sinh trong thời gian làm bài; nhắc nhở và ghi biên bản (nếu cần) những việc làm vi phạm quy định về KTĐK trước sự có mặt của tất cả các học sinh có mặt trong phòng zoom

- Chụp ảnh bài thi của học sinh (nếu cần), trao đổi để nhanh chóng nắm bắt số lượng trang bài làm của học sinh và ghi nhanh ra giấy, thu bài và kiểm soát đủ theo số trang bài làm học sinh vừa xác nhận.

- Thu bài và chấm bài qua ứng dụng azota. Sau khi chấm, xuất file và gửi về đồng chí Nguyễn Thị Hằng(Tin) vào sáng thứ sáu (01/4/2022).

- Phỏng vấn nhanh học sinh để xác nhận về tình hình giờ kiểm tra, kết thúc thời gian kiểm tra.

2. Đối với học sinh:

- Đăng nhập vào đúng phòng kiểm tra theo đúng ID và mật khẩu qui định trước 15 phút so với giờ kiểm tra.

- Thực hiện kiểm tra chức năng thiết bị micro và camera theo hiệu lệnh của giáo viên.

- Ngồi ngay ngắn và tập trung, không nói chuyện hoặc làm ồn ảnh hưởng tới học sinh khác; bật micro và camera trong suốt thời gian làm bài.

- Tuyệt đối không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong suốt thời gian làm bài kiểm tra.

- Không được sử dụng bút mực có kèm tẩy để làm bài kiểm tra

- Sau 2/3 thời gian làm bài KTĐK (ở mỗi môn học), với những học sinh đã hoàn thành bài KTĐK, có thể nộp bài và thoát ra khỏi phòng zoom (sau khi có xác nhận của giáo viên coi kiểm tra)

3. Đối với Phụ huynh học sinh:

- Phụ huynh học sinh hỗ trợ các con thực hiện đăng nhập, sẵn sàng làm bài KTĐK trên hệ thống trực tuyến theo đúng thời gian qui định.

- Trong quá trình các con làm bài, phụ huynh học sinh vui lòng ngồi ở vị trí

phù hợp và giữ yên lặng, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình, không hỗ trợ

học sinh làm bài dưới mọi hình thức.

- Không ghi âm, ghi hình trong quá trình các con thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên.

- Liên hệ với GVCN để được hỗ trợ trong trường hợp con gặp khó khăn vì những lý do bất khả kháng.

Lưu ý quan trọng:

+ Nhà trường sẽ hủy kết quả nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận, vi phạm các qui định KTĐK trực tuyến của nhà trường.

+ Trường hợp học sinh tắt micro, camera hoặc sử dụng bút mực có kèm tẩy trong khi làm bài sẽ không được công nhận kết quả.

 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch KTĐK trực tuyến GHKII năm học 2021-2022; thông báo tới tổ chuyên môn, giáo viên của nhà trường để thực hiện; duyệt đề và bảo mật đề KTĐK theo quy định.

- Phân công giáo viên coi kiểm tra, giáo viên giám sát, chấm bài kiểm tra, giáo viên hỗ trợ kĩ thuật công nghệ thông tin.

- Phân công, chỉ đạo việc coi kiểm tra, thu-nộp và chấm bài kiểm tra theo đúng quy chế.

- Tập huấn các bước thực hiện trong quá trình tiến hành kiểm tra, việc chấm chữa của giáo viên.

 - Giám sát việc qua trình thực hiện KT GHKI tại các phòng zoom, chấm bài kiểm tra; kiểm tra, rà soát lại việc chấm chữa bài kiểm tra của giáo viên.

- Xây dựng các quy định cần thực hiện khi thực hiện kiểm tra trực tuyến, phổ biến tới toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất trong khả năng cho phép cũng như chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Tổng hợp kết quả KTĐKGHKII, hoàn thành báo cáo

- Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức KTGHKII bằng hình thức trực tuyến.

2. Tổ trưởng chuyên môn (TTCM)

-  Xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh.

- Cùng với tổ chuyên môn, xây dựng đề KT GHKII.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đôn đốc thực hiện và kiểm tra kết quả công việc.

- Cập nhật, triển khai kịp thời các chỉ đạo từ Ban Giám hiệu.

- Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

  3. Giáo viên

- Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, sự phân công của Ban Giám hiệu, TTCM.

- Họp phụ huynh học sinh, học sinh  phổ biến nội quy KTĐK trực tuyến, hướng dẫn phụ huynh học sinh, học sinh các bước tiến hành kiểm tra.

- Tổ chức cho học sinh ôn tập trực tuyến, tập huấn cho học sinh, phụ huynh học sinh thông qua kiểm tra thử.

- Thực hiện đúng các quy định về coi, giám sát và chấm bài KTĐK theo qui định của nhà trường.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác điểm và nhận xét đánh giá học sinh trên trang cổng thông tin điện tử đúng thời gian quy định. Thực hiện chính xác, đúng hạn các thống kê kết quả KT GHKI học theo mẫu của trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo.

4. Phụ huynh học sinh:

- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện học tập cần thiết (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh), kiểm tra các thiết bị trên máy (camera, micro), đường truyền mạng để đảm bảo điều kiện con tham gia làm bài tốt nhất.

- Tham gia buổi họp phụ huynh học sinh triển khai các nội dung về KTĐK trực tuyến

- Đôn đốc, kiểm tra con em ôn tập trực tuyến theo hướng dẫn của GVCN

- Tạo không gian, môi trường tốt nhất để học sinh thực hiện bài KTGHK.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng zoom KTĐK trực tuyến.    

- Hỗ trợ học sinh điều chỉnh camera ở vị trí thích hợp (theo hướng dẫn của giáo viên coi kiểm tra) để bao quát được toàn bộ vị trí chỗ ngồi làm bài thi của học sinh, hỗ trợ gửi kết quả bài làm hoặc chụp ảnh bài làm của học sinh gửi về  theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tổ chức KTĐK lớp 4;5 GHKII năm học 2021-2022 qua mạng internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các tổ chuyên môn và các thành viên có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có thắc mắc, khó khăn xin liên hệ ngay với các đ/c trong Ban Giám hiệu để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c)                                           

- TTCM và GV các tổ CM  (để thực hiện);

- Lưu VT.

 

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

               

               Bùi Thế Phương

 

UBND HUYỆN QUỐC OAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA THẠCH B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số :         /QĐ-THHTB

 

Hoà Thạch, ngày 26 tháng 3  năm 2022

 

 

 

 

 

QuyÕt ®Þnh

Thµnh lËp ban coi  thi kiểm tra định kỳ giữa häc kỳ II

Năm học : 2021-2022

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Quyết định số 28/2020/TT- BGDĐT 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và kế hoạch chuyên môn của nhà trường.

  - Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Hòa Thạch B.

  - Xét năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Thành lập ban coi chấm thi ĐKGHK II cho học sinh lớp 4;5 năm học 2021- 2022 trường Tiểu học Hòa Thạch B gồm những ông, bà có tên sau đây:

  1. Trưởng ban:  Ông Bùi Thế Phương
  2. Phó ban: Bà Lương Thị Mai.
  3. Thư kí: Bà Nguyễn Thị Hằng.
  4. Các ủy viên có danh sách đính kèm.

          Điều 2: Ban coi thi có trách nhiệm tổ chức thi đúng lịch, đúng quy chế và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian làm việc: Từ sáng ngày 31/3/2022 đến hết ngày 02/4/2022.

Địa điểm: Tại phòng học zoom của các lớp 4;5 trường Tiểu học Hòa Thạch B.

          Điều 3: Quyết đinh này có hiều lực kể từ ngày kí. Các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.       

 Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT.                                                       

                     

                     HIỆU TRƯỞNG

 

              

                Bùi Thế Phương

 

 

 

 

DANH SÁCH  ỦY VIÊN BAN COI THI

Kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2 năm học 2021 – 2022

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-THHTB  ngày  26  tháng  3   năm 2022

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoà Thạch B)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

GV Dạy lớp

Nhiệm vụ

1

Phạm Thị Kha

Giáo viên

4

Giám thị

2

Đỗ Thị Thanh Mai

Giáo viên

4

Giám thị

3

Nguyễn Thị Huế

Tổ trưởng tổ 4

4

Giám thị

4

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

4

Giám thị

5

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

4

Giám thị

6

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

5

Giám thị

7

Nguyễn Thị Châu

Tổ trưởng tổ 5

5

Giám thị

8

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên

5

Giám thị

9

Nguyễn Mạnh Phóng

Giáo viên

5

Giám thị

  10

Nguyễn Thị Thúy Vân

Giáo viên

5

Giám thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UBND HUYỆN QUỐC OAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA THẠCH B

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số :         /QĐ-THHTB

 

Hoà Thạch, ngày 26 tháng 3 năm 2022

 

 

 

 

 

QuyÕt ®Þnh

Thµnh lËp ban ra đề kiểm tra định kỳ giữa kỳ 2

Năm học : 2021-2022

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠCH B

 

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Quyết định số 28/2020/TT- BGDĐT 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và kế hoạch chuyên môn của nhà trường.

  - Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học Hòa Thạch B.

  - Xét năng lực cán bộ.

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban ra đề kiểm tra ĐKGHK II cho học sinh lớp 4;5 năm học 2021- 2022 trường Tiểu học Hòa Thạch B gồm những ông, bà có tên sau đây:

  1. Trưởng ban:  Ông Bùi Thế Phương
  2. Phó ban: Bà Lương Thị Mai.

Điều 2. Ban ra đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II năm học 2021 - 2022 có trách nhiệm ra đề kiểm tra theo đúng các văn bản quy định về đánh giá học sinh Tiểu học.

           Thời gian làm việc từ ngày 26 đến hết ngày 31/3/2022. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 3. Các bộ phận có liên quan, và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

 Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu VT.                                                       

                     

                     HIỆU TRƯỞNG

 

              

                Bùi Thế Phương

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Lượt xem: 482
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 6
Tháng 11 : 141
Năm 2023 : 2.089