TRƯỜNG TH HOÀ THẠCH B Địa chỉ: Thôn Long Phú – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc OaiĐiện thoại: 0386391940 - Email: c1hoathachb-qo@hanoiedu.vn