Cùng cả nước hướng về "khúc ruột" miền Trung, tập thể cán bộ, giáo viên, nhiên viên, phụ huynh và học sinh trong toàn trường Tiểu học Hòa Thạch B chung tay quyên góp, ủng hộ bà ...